רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2017
סמסטר קיץ
קיץ 2017
סמסטר נוכחי
חורף 2017-2018
סמסטר הבא
אביב 2018
234107 אנליזה נומרית מידע קטלוגי עבור אנליזה נומריתדף הבית של אנליזה נומרית    
234111 מבוא למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשבדף הבית של מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב ניתן בסמסטר קיץ 2017 דף הבית של מבוא למדעי המחשב  
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סידף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי  
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ'  
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2017 דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח'  
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  דף הבית של ארגון ותכנות המחשב  
234122 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות  
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  דף הבית של מערכות הפעלה  
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים  
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת מטלאב  דף הבית של מבוא למחשב בשפת מטלאב  
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב  
234145 מערכות ספרתיות מידע קטלוגי עבור מערכות ספרתיות דף הבית של מערכות ספרתיות דף הבית של מערכות ספרתיות  
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1  
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1  דף הבית של אלגוריתמים 1  
234262 תכן לוגי מידע קטלוגי עבור תכן לוגידף הבית של תכן לוגי  דף הבית של תכן לוגי  
234267 מבנה מחשבים ספרתיים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשבים ספרתייםדף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים  דף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים  
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשבדף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב בדף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב    
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  דף הבית של פרויקט תעשיתי  
234319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות  דף הבית של שפות תכנות  
234322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע  דף הבית של מערכות אחסון מידע  
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  דף הבית של גרפיקה ממוחשבת  
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2017  פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  
234900 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי סילבוס של סדנה בתכנות תחרותי    
236200 עיבוד מידע סטטיסטי מידע קטלוגי עבור עיבוד מידע סטטיסטי  דף הבית של עיבוד מידע סטטיסטי  
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה מידע קטלוגי עבור ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה  ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותדף הבית של מאיצים חישוביים ומערכות מואצות    
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2  דף הבית של לוגיקה למדעי המחשב 2  
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה  
236311 סיבוכיות של חישובים אלגברים מידע קטלוגי עבור סיבוכיות של חישובים אלגבריםדף הבית של סיבוכיות של חישובים אלגברים    
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות  דף הבית של תורת הסיבוכיות  
236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור שיטות אלגבריות במדעי המחשבדף הבית של שיטות אלגבריות במדעי המחשב  דף הבית של שיטות אלגבריות במדעי המחשב  
236321 שיטות בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור שיטות בהנדסת תוכנהדף הבית של שיטות בהנדסת תוכנה  שיטות בהנדסת תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מדף הבית של פרויקט בעיבוד נתונים מ סילבוס של פרויקט בעיבוד נתונים מ  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות ואותות במחשבדף הבית של עיבוד תמונות ואותות במחשב    
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה סילבוס של מבוא לאופטימיזציה    
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים  דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים סילבוס של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים  
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדברים  דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים סילבוס של פרויקט באינטרנט של הדברים  
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  
236336 פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות מידע קטלוגי עבור פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות  דף הבית של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות סילבוס של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות  
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט  דף הבית של תקשורת באינטרנט  
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  דף הבית של מבוא לאימות תוכנה  
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  דף הבית של תורת החישוביות  
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'    
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב מידע קטלוגי עבור מבוא לממשקי אדם-מחשבדף הבית של מבוא לממשקי אדם-מחשב    
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע  
236350 הגנה במערכות מתוכנתות מידע קטלוגי עבור הגנה במערכות מתוכנתותדף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות  דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות  
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  דף הבית של מערכות מבוזרות  
236353 אוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות  דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות  
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזריםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים    
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2דף הבית של אלגוריתמים 2    
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  דף הבית של תורת הקומפילציה  
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים  דף הבית של מערכות מסד נתונים  
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מפרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2017    
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר  דף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר  
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר סילבוס של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר    
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםדף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים    
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלהדף הבית של הנדסת מערכות הפעלה סילבוס של הנדסת מערכות הפעלה    
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2017  פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אשדף הבית של פרויקט בחומות אש  דף הבית של פרויקט בחומות אש  
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותית  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית    
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהדף הבית של פרויקט המשך בתוכנה סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה    
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיות  קריפטוגרפיה וסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236518 סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורתדף הבית של סיבוכיות תקשורת    
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעקידוד במערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2017    
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  דף הבית של אלגוריתמי קירוב  
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית    
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה  דף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה  
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה  פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניותדף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות סילבוס של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות    
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של חקירה אנליטית – נומרית של זרמי כובד – צפיפות   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3דף הבית של פרויקט בתוכנה סילבוס של פרויקט בתוכנה  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4  
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע סילבוס של נושאים מתקדמים באבטחת מידע  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7  
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10דף הבית של אלגוריתמים לבעיות תת- מודולריות סילבוס של אלגוריתמים לבעיות תת- מודולריות    
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11דף הבית של מודלים בחישוב חברתי סילבוס של מודלים בחישוב חברתי    
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה    
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת    
236635 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+תדף הבית של פונקציות רשת וירטואליות סילבוס של פונקציות רשת וירטואליות    
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה   סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה  
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה    
236698 הבטחת איכות תוכנה מידע קטלוגי עבור הבטחת איכות תוכנהדף הבית של הבטחת איכות תוכנה    
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה    
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים  דף הבית של תכנות מונחה עצמים  
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ  דף הבית של מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ  
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט במערכות נבונות  
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותמבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2017    
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדותפרויקט במערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט במערכות לומדות  
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר ברשתות בייסיאניות סילבוס של סמינר ברשתות בייסיאניות  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר על קידודים למחיקות במערכות אחסון מבוזר סילבוס של סמינר על קידודים למחיקות במערכות אחסון מבוזר   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2  
236803 סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3  
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של ראיה תלת-ממדית וניתוח צורות סילבוס של ראיה תלת-ממדית וניתוח צורות   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4  
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםדף הבית של סמינר באלגוריתמים    
236815 סמינר בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בראיה ממוחשבתדף הבית של סמינר בראיה ממוחשבת    
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בגרפיקה ממוחשבתדף הבית של סמינר בגרפיקה ממוחשבת סילבוס של סמינר בגרפיקה ממוחשבת    
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהדף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתוניםדף הבית של סמינר במסדי נתונים  דף הבית של סמינר במסדי נתונים  
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםפרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2017  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2017-2018  
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי  דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי סילבוס של סמינר בתכנות מקבילי  
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידעדף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע    
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  דף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי  
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  דף הבית של ראיה חישובית גאומטרית  
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  דף הבית של ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  דף הבית של ראיה ממוחשבת  
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2017  דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת  
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  דף הבית של מבוא לרובוטיקה  
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר אביב 2017    
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטיתגאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2017    
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים סילבוס של סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים